top of page
  • Writer's pictureMaja Schondel

Spiritualitet og psykologi

I november 2023 udkom bogen "Spiritualitet og psykologi" på Gads Forlag. Bogen er skrevet af 10 psykologer og er et ønske om at bidrage til et felt som på psykologi-uddannelsen er temmelig underbelyst. Og et ønske om at åbne op og møde mennesker med mere hjerte og med øje for forbundetheden.Spiritualitet og psykologi hos Soul Books
Her ses bogen hos Soul Books i Læderstræde i København:

Gads Forlag skriver sådan om "Spiritualitet og psykologi":

I Spiritualitet og psykologi beskrives, hvordan psykologfaglig viden kan kombineres med metoder, der inkluderer spirituelle erfaringer for at åbne op for kontakt til den følelsesmæssige, kropslige og intuitive intelligens, som findes bag det tænkende sind. 

Bogens forfattere er alle praktiserende psykologer med ståsted i forskellige teoretiske udgangspunkter, men fælles for alle er, at de har personlig erfaring med spirituelle tilgange i deres psykoterapeutiske arbejde. De deler alle den erfaring, at spiritualitet som en dynamisk og meningsbærende kraft har betydning for menneskers dybeste eksistentielle væren og dermed også for menneskers helbredelse og mentale sundhed. I bogen reflekteres der bl.a. over begreberne åndelighed, essen, tro, (sinds)lidelse og selvet, og der gives eksempler på, hvordan åndsvidenskab kan overføres til den psykoterapeutiske praksis i form af fx hypnose, natur- og hjerteterapi samt eksistentielle samtaler. 

Bogen henvender sig til alle med en nysgerrighed og interesse for, hvordan spiritualitet, religion og tro kan integreres i og kvalificere det psykoterapeutiske arbejde.


De 10 psykologer, som har bidraget til bogen er:

Lone Bennedsen, Hanne Frøyr, Peter Damgaard-Hansen, Maria Houe, Henrik Juul, Sheila Naja Kragelund, Kaspar Meitil, Heidi Frølund Pedersen, Dorte Toudal Viftrup og Maja Schondel.Her ses Henrik Juul, Heidi Frølund Pedersen, Lone Bennedsen, Sheila Naja Kragelund, Maja Schondel og Hanne Frøyr ved bogreception i Dansk Psykolog Forenings lokaler d. 3. november 2023.
Her ses Henrik Juul, Heidi Frølund Pedersen, Lone Bennedsen, Sheila Naja Kragelund, Maja Schondel og Hanne Frøyr ved bogreception i Dansk Psykolog Forenings lokaler d. 3. november 2023.


Hvad har jeg så skrevet om?

Jeg har skrevet et kapitel om den spændende psykoterapeutiske metode Internal Family Systems Therapy (IFS), som jeg lover at du kan læse mere om i mine andre blog-posts.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page