top of page
Databehandling

Tavshedspligt:

Som psykolog har jeg tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må videregive det, du fortæller mig om til andre. Alt det vi taler om, og alle de informationer, du giver mig, bliver mellem dig og mig i det terapeutiske rum – uanset om det er i samtale, på skrift eller over telefonen.

Oplysningspligt:

Skulle det ske, at jeg på baggrund af min faglighed vurderer, at du eller en anden er i alvorlig fare, har jeg – uanset min tavshedspligt – pligt til at oplyse det til relevante myndigheder. Jeg vil i så fald altid inddrage og informere dig.

Indhentning af data: Jeg indhenter kun den data på dig som er højst nødvendig. Det vil typisk være: navn, adresse, telefonnummer og email. Det kan variere alt efter, hvordan du eksempelvis kontakter mig – er det over email, har jeg ikke nødvendigvis dit telefonnummer og omvendt – og om du eksempelvis ønsker at få udstedt en faktura på dit forløb hos mig. Skulle jeg få brug for anden data på dig, eksempelvis dit CPR-nummer, vil det altid være på forespørgsel og med dit samtykke, at jeg indhenter det.

Opbevaring af data:

Jeg skriver journal og håndterer mail og gør i den forbindelse brug af IT-systemer som er adgangsstyrede og overholder datalovgivningen. Som psykolog er jeg ifølge Psykologloven forpligtet til at opbevare din journal i 5 år, hvorefter den slettes. Skulle du sende mig personfølsomme oplysninger over mail eller sms, vil de blive slettet efter, jeg har læst dem. Går du i forløb hos mig, vil mailens indhold kort blive noteret i din journal. Alt dette betyder også, at jeg ikke har fysiske dokumenter på dig liggende tilgængelige i min praksis.

Journalhåndtering:

For at kunne give dig en god og relevant behandling, noterer jeg hovedpunkterne af det, vi taler om, i din journal. Du har altid ret til at se, hvad der står i din journal. Man må ikke rette i en journal, men hvis jeg har noteret noget forkert, skriver jeg meget gerne en tilføjelse sammen med dig. Som allerede nævnt, er jeg ifølge Psykologloven forpligtet til at opbevare din journal i 5 år, hvorefter den slettes.

Samtykke:

Det er altid dig og kun dig, som kan give tilladelse til, at andre instanser – som eksempelvis egen læge eller kommunen – får adgang til eller aktindsigt i din journal. Hvis jeg for en henvendelse vedr. information om dit forløb, vil jeg altid henvende mig til dig som det første, og ønsker du at give samtykke, vil det foregå skriftligt. Du vil altid kunne trække dit samtykke tilbage.

Cookies:

Jeg gør på min hjemmeside brug af cookies til webstatistik. Jeg bruger statistikken til at finde ud af, hvad du og andre typisk kigger på, så jeg kan målrette brugeroplevelsen herefter, så du forhåbentlig finder den information, du leder efter, når du besøger min hjemmeside.

Databehandleraftaler: 

I min journalisering gør jeg brug af IT-systemer, som alle er adgangsstyrede. Jeg har behandleraftaler med udbyder, hvilket er min sikkerhed for, at de overholder datalovgivningen.

Dataansvarlig:

Maja Schondel

Kultorvet 7, 2.sal

1175 København K

CVR: 39305879

 

bottom of page