Metoder

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien, som tager udgangspunkt i menneskers fortællinger om sig selv, såkaldte "narrativer". Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer fjerner os fra det liv, vi gerne vil leve. Terapien sigter mod at begrænse problemernes indflydelse, så vi kan leve mere frit og mere i overensstemmelse med vores værdier og det, vi gerne vil.

 

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Fokus i terapien er at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og mere livskvalitet.

Eksistentiel terapi

Her arbejdes med eksistentielle spørgsmål. Det kan være udforskningen af spørgsmål som: Hvordan giver jeg mit liv mening? Hvad er det, jeg ønsker af mit liv? Hvordan finder jeg retningen? Hvem er jeg?

Acceptence and Commitment Therapy (ACT)

Denne tilgang læner sig op af buddhistisk filosofi og siger at det er normalt at have problemer. Der er ikke nogen, som går fri af vanskelige følelser i livet. Modstand mod dem, er vores største problem. Man sigter mod psykologisk fleksibilitet gennem accept og fokus på værdier.

Mindfulness

Mindfulness er en forholdsvis ny og evidensbaseret metode i vores vestlige verden. Metoden er transdiagnostisk og går på tværs af alle andre metoder, hvorfor den kan kombineres med andre tilgange. Her træner du bl.a. opmærksomhedsfunktionen og evnen til at regulere dine følelser, hvilket fører til øget oplevelse af frihed, glæde og tilfredshed.  

 

IMG_1595_edited.jpg